Produkter

Lara Marjorie

 

 

 

 

 

Produkter

LED-växtlampa

 

Denna lampa, på 135 watt har alla ljusfrekvenser, dina plantor behöver för att växa och blomma, även IR

Lampan täcker mellan sju och tio kvadratmeter i ett fyrkantigt rum, om du skall använda den till övervintring. Om du skall driva sticklngar och frösådder täcker den en till två kvadrat

 

 

focus

Pelargonium Focus

 

 

Finns både i 300ml och 5liter

 

Pelargonium Focus är en näring som innehåller en exakt avvägd blandning för att uppmuntra tillväxt och blomning, samtidigt som även jordens förmåga att hjälpa växten att tillgodogöra sig näringen upprätthålls.

Pelargonium Focus baseras helt på naturliga mineraler och innehåller inga articifiella ingredienser.

 

Pelargonium Focus är utvecklat av specialister hos Growth Technology i England i samarbete med kommersiella pelargonodlare. Sedan ett par år har den används i fullskalig odling med mycket bra resultat.

 

Pelargonium Focus innehåller rena och vattenlösliga mineralsalter av mycket hög kvalitet. Sammansättningen utgår helt helt ifrån pelargonens specifika krav på näring för att ge kraftiga och friska plantor med rik blomning.

 

Pelargonium Focus innehåller även viktiga organiska plantsyror som bidrar till att växten lättare tar upp näringen och att jordens kvalitet bibehålls.

 

 

 

Formulex

 

Finns både i 1 liter och 5liter

 

Formulex är en näring som är speciellt framtagen för att använda till sticklingar och små fröplantor. Formulex kan vattnas ut eller sprayas på bladen för extra snabb effekt.

Med Formulex får du snabbt knubbiga och fina sticklingar och plantor med kraftigt rotsystem.

 

Formulex rekommenderas även till alla växter under vår och höst, samt under vintern för de plantor som hålls vid tillväxt.

 

info@pelargongaraget.se

076-106 83 14

 

Nitrozyme Concentrate

 

 

Finns i 100ml, 300ml och 1 liter

 

Nitrozyme är en blandning mellan olika extrakt ur havsväxter. Den innehåller bio-stimulanter, exotiska micro-element samt andra element som förbättrar tillväxten i olika växter. Den är beprövad kommersiellt med goda resultat. Den får sega frön att gro snabbare och fungerar överlag som tidsförkortare i alla stadier. Med rätt dos kan den ge alla odlare en bättre tillväxt och bättre skörd

 

Nitrozymes är också väldigt bra att ge till hårt stressade plantor, som på våren när man planterat om dem eller om man tar mycket sticklingar från plantorna. Vattna då enligt anvisningen på flaskan. Dock högst en gång i veckan

 

Nemablom

 

Naturens eget sätt att bekämpa sorgmygor

Innehåller 1-1,5 miljoner nematoder som förintar sorgmyggans och vattenflugans larver. Inom 14 vecka är du av med eländet.

Går inte att använda förebyggande eftersom nematoderna behöver mat för att överleva

 

En förpackning räcker till 15-25 krukor eller c:a två kvadratmeter jord

Clonex Mist

 

Finns hos mig i 300 ml och 750 ml förpackningar

 

Ett rotbefrämjande medel du sprayar på sticklingarnas blad. Jag sprayar en gångom dagen från det jag sätter sticklngen tills plantan är så stor att jag kan plantera upp den i en 12 cm kruka. Rötterna blir, enligt min erfarenhet, väldigt kraftiga och täta

Insekt Effekt

 

 

Insekt Effekt är verksamt mot ett brett spektra av skadliga insekter. Medlet kan användas i nödfall, då det inte är möjligt att använda nyttodjur.

Den aktiva substansen i Insekt Effekt är ett naturligt extrakt från Chrysantemum-plantan, ett så kallat naturligt pyrethrum. Pyrethrum är verksam mot ett brett spektra av skadliga insekter. Det verkar omedelbart och medlet bryts ner inom 24 timmar.

 

 

Exempel på ohyra där Insekt Effekt kan användas:

- Ullöss

- Bladlöss

- Mjöllöss (vita flygare)

- Trips

- Sköldlöss

 

 

Torvbriketter

 

 

Finns i 10-pack och 100-pack

 

För plantering av sticklingar och fröer.

 

Briketten sväller när den läggs i vatten.

 

Plastkruka

 

 

Finns i 9 cm, 12cm, 14cm och 16 cm

 

För plantering av växter

 

Lerkruka

 

 

Finns i 12cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm och 22 cm

 

För plantering av växter

 

Emmaljunga Exclusiv Blom & Plantjord

 

En fullgödslad jord med lättåtkomligt gödselmedel.

Inblandat; naturgrus, lecakulor och lera med kisel plus extra järngiva

Kalkad till pH-värde 5,5 - 6,5

 

Framförallt lämpad såsom plantjord till:

växter i låda, kruka eller annat kärl såväl inne som ute.

 

Används av proffesionella pelargonodlare