Vilka är vi?

Pelargongaragets Zonartic Torkel 2015
Vilka är vi?


 


        Karin Wester                  Bengt Wester
Karins pelargonintresse väcktes 2004.

Zonarticpelargoner ligger henne varmast om hjärtat. Karin har mer än 150 olika sorter


Bengt har inte samma pelargonintresse men han supportar Karin fullt ut.

Däremot är han väldigt trädgårdsintresserad
info@pelargongaraget.se

Tele: 076 - 106 83 14